Football Manager & Championship Manager, HKCM Forum 香港FM & CM官方球迷網討論區

 找回密碼
 會員申請
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
樓主: SamiHyyyyyyyia

想問西班牙

[複製鏈接]
 樓主| 發表於 2006-2-6 22:18:50 | 顯示全部樓層
原帖由 HackerWong 於 2006-2-6  01:50 AM 發表


最好backpacker咁遊歐洲
搭train,住hostel...好好玩..
但最好多幾個friend咁遊好d

有$ ge搭Orient Express


我搵倒D志同道合既朋友肯一齊去先算
個個聽倒我話想去西班牙
'西班牙有咩好玩啊'
'我寧願去台北/東京/曼谷度週末好過"
發表於 2006-2-6 23:05:13 | 顯示全部樓層
原帖由 SamiHyyyyyyyia 於 2006-2-6  10:18 PM 發表


我搵倒D志同道合既朋友肯一齊去先算
個個聽倒我話想去西班牙
'西班牙有咩好玩啊'
'我寧願去台北/東京/曼谷度週末好過"

香港人

講真, 我自己去仲好玩.... 起碼魯營安聯我自己一個唔使趕, 好舒服
發表於 2006-2-7 02:57:10 | 顯示全部樓層
原帖由 FlyingDonkey 於 2006-2-6  08:22 PM 發表

我坐平火車都左度右度


好平ga la wor..
sometimes 內陸機cheaper than train..
發表於 2006-2-7 02:58:35 | 顯示全部樓層
原帖由 SamiHyyyyyyyia 於 2006-2-6  10:18 PM 發表


我搵倒D志同道合既朋友肯一齊去先算
個個聽倒我話想去西班牙
'西班牙有咩好玩啊'
'我寧願去台北/東京/曼谷度週末好過"


平掛..
and all HK ppl is shopping,shopping,shopping.
發表於 2006-2-7 14:58:28 | 顯示全部樓層
原帖由 HackerWong 於 2006-2-7  02:58 AM 發表

平掛..
and all HK ppl is shopping,shopping,shopping.


...and eating, eating, eating...
發表於 2006-2-7 16:55:46 | 顯示全部樓層
原帖由 橙色力量 於 2006-2-7  02:58 PM 發表


...and eating, eating, eating...

男人可能f_cking, f_cking, f_cking
發表於 2006-2-7 19:09:56 | 顯示全部樓層
原帖由 FlyingDonkey 於 2006-2-7  04:55 PM 發表

男人可能f_cking, f_cking, f_cking


呢類男人usually only北上
發表於 2006-2-9 00:01:46 | 顯示全部樓層
原帖由 橙色力量 於 2006-1-28  04:19 PM 發表
大掃除,剛剛從紙堆中尋回往年《足週》賀歲版 ── 《歐洲足球城》 ── 但足球旅遊資料不多。


OT問問:本書你要唔要 ?
發表於 2006-2-11 21:26:25 | 顯示全部樓層
原帖由 jacky422213 於 2006-2-9  12:01 AM 發表

OT問問:本書你要唔要 ?


本書除咗旅遊資料不足外,其餘都好好,so, not for sale.
發表於 2006-2-13 19:16:46 | 顯示全部樓層
原帖由 橙色力量 於 2006-2-11  09:26 PM 發表


本書除咗旅遊資料不足外,其餘都好好,so, not for sale.


唔該晒
發表於 2006-2-14 19:27:52 | 顯示全部樓層
i wanna go too
發表於 2006-2-20 12:57:32 | 顯示全部樓層

開   始

在 希 斯 路 機 場 轉 西 班 牙 的 Iberia 航 空 , 才 能 飛 到 目 的 地 巴 塞 隆 那 。
雖 然 有 兩 個 小 時 以 上 的 轉 機 停 留 , 但 希 斯 路 很 大 , 走 一 大 段 路 後 還 得 乘 巴 士 , 又 經 過 很 多 閘 口 , 反 正 時 間 大 把 , 慢 慢 來 。
飛 機 上 放 了 一 張 可 以 走 快 線 Fast Line 的 通 關 的 卡 片 , 但 抵  一 看 。 嘩 , 一 大 條 長 龍 , 所 謂 的 快 線 , 根 本 沒 有 啟 用 , 得 跟  大 隊 一 直 排 上 去 , 這 一 排 , 起 碼 四 十 分 鐘 , 看 表 , 開 始 發 慌 , 要 是 再 延 遲 , 就 趕 不 及 了 。
既 來 之 則 安 之 , 這 班 走 了 搭 下 一 班 好 了 , 反 正 沒 有 什 麼 重 要 的 約 會 要 趕 。 這 麼 一 想 , 通 關 的 速 度 像 是 快 了 起 來 。

說 是 關 , 根 本 就 是 檢 查 手 提 行 李 罷 了 , 到 閘 口 再 查 也 不 遲 呀 , 反 正 要 在 西 班 牙  陸 才 辦 入 境 手 續 的 , 花 那 麼 一 大 段 時 間 去 脫 褲 子 放 屁 , 真 是 豈 有 此 理 。
歐 洲 大 陸 之 內 的 航 機 , 不 管 是 什 麼 等 級 , 也 等 於 沒 等 級 , 並 無 服 務 可 言 , 吃 的 東 西 只 是 幾 片 冷  包 夾 肉 腿 和 芝 士 , 可 免 則 免 。 看 早 報 消 磨 時 間 , 或 者 又 是 蒙 頭 大 睡 , 是 上  。
終 於 抵 達 巴 塞 隆 那 , 全 程 辛 苦 嗎 ? 也 並 不 見 得 , 對 我 這 個 飛 慣 的 人 , 小 事 一 件 。 十 三 個 多 鐘 的 香 港 飛 倫 敦 , 再 有 二 小 時 飛 西 班 牙 , 加 上 等 待 , 幾 乎 花 了 整 整 一 天 , 但 如 果 一 上 機 就 把 分 秒 校 成 當 地 時 間 , 生 活 在 彼 岸 , 又 能 睡 覺 的 話 , 人 是 精 神 的 。
別 來 無 恙 , 巴 塞 隆 那 還 是 那 個 熟 悉 的 機 場 , 我 來 過 數 十 次 , 一 切 改 變 不 大 , 中 間 那 二 十 多 年 一 剎 那 消 失 , 像 是 昨 天 的 事 。
二 月 中 旬 的 天 氣 , 沒 那 麼 冷 , 空 氣 清 爽 , 走 出 來 吸 的 那 口 煙 , 像 是 甜 的 。
「 借 個 火 。 」 長 腿 的 西 班 牙 少 女 前 來 , 我 把 在 日 本 買 的 那 個 一 百  火 機 交 了 給 她 , 看 到 有 顆 小 鈕 , 她 按 了 一 下 , 原 來 還 是 個 電 筒 , 射 出 藍 光 , 驚 奇 得 不 得 了 。 我 反 正 有 幾 個 , 送 了 給 她 , 高 興 得 在 頰 邊 吻 我 一 下 。
巴 塞 隆 那 之 旅 , 有 了 一 個 好 開 始 。  

蔡瀾

http://appledaily.atnext.com/tem ... d=256&col_id=25
發表於 2006-2-20 17:02:49 | 顯示全部樓層
原帖由 橙色力量 於 2006-2-20  12:57 PM 發表
在 希 斯 路 機 場 轉 西 班 牙 的 Iberia 航 空 , 才 能 飛 到 目 的 地 巴 塞 隆 那 。
雖 然 有 兩 個 小 時 以 上 的 轉 機 停 留 , 但 希 斯 路 很 大 , 走 一 大 段 路 後 還 得 乘 巴 士 , 又 經 過 ...

幾片冷包夾肉腿和芝士, 其實可能係西班牙肉腸, 好好食的
發表於 2006-2-20 17:52:26 | 顯示全部樓層
原帖由 FlyingDonkey 於 2006-2-20  05:02 PM 發表

幾片冷包夾肉腿和芝士, 其實可能係西班牙肉腸, 好好食的


蔡San冇理由唔知gar wor!?
發表於 2006-2-20 17:54:45 | 顯示全部樓層
原帖由 橙色力量 於 2006-2-20  05:52 PM 發表


蔡San冇理由唔知gar wor!?

所以咪奇怪囉

我坐邊間西班牙航線都有 wor Air Berlin 的好好食
發表於 2006-2-23 17:25:14 | 顯示全部樓層

花 街

這 次 去 了 「 聖 家 堂 」 , 沒 遇 到 老 朋 友 外 尾 , 有 點 失 望 , 只 留 張 字 條 給 他 。
原 設 計 圖 的 十 二 管 巨 塔 , 也 只 完 成 了 八 管 , 塔 頭 的 顏 色 繽 紛 , 比 我 以 前 看 的 灰 灰 黃 黃 , 多 了 一 份 色 彩 。
堂 背 後 的 部 份 , 石 雕 也 多 了 幾 座 , 那 些 粗 獷 的 幾 何 形 線 條 , 和 朱 銘 的 「 太 極 」 系 列 極 為 相 似 , 朱 先 生 有 沒 有 看 過 當 地 的 原 設 計 圖 , 不 得 而 知 。
再 去 高 地 在 市 區 中 心 的 公 寓 , 從 前 這 是 辦 公 室 , 當 今 已 開 放 成 博 物 館 , 參 觀 者 可 進 入 其 中 一 家 人 家 , 一 切 擺 設 按 照 舊 時 風 貌 , 讓 人 偷 窺 二 十 世 紀 初 期 人 們 的 生 活 。
說 到 公 寓 , 巴 黎 市 中 心 的 固 然 很 美 , 但 是 風 格 上 , 還 是 巴 塞 隆 拿 特 別 , 以 往 人 民 住 的 都 是 單 獨 的 屋 子 , 很 少 聚 居 在 一 座 大 廈 中 , 巴 塞 隆 拿 人 喜 歡 公 寓 的 生 活 方 式 , 所 以 對 公 寓 的 設 計 特 別 有 研 究 。
這 和 香 港 人 相 同 , 可 惜 香 港 的 公 寓 , 當 今 所 謂 的 豪 宅 , 外 貌 都 特 別 地 醜 。 建 築 家 為 什 麼 不 去 那  借 鏡 呢 ? 就 算 畫 不 出 突 出 的 , 照 抄 也 行 呀 。
巴 塞 隆 拿 的 公 寓 都 有 陽 台 , 也 設 有 防 風 罩 , 這 和 有 颱 風 來 襲 的 香 港 也 有 共 同 的 地 方 。
La Rambla 是 條 大 道 , 中 間 有 又 狹 又 長 的 廣 場 , 小 販 和 賣 藝 的 人  集 。 花 檔 很 多 , 我 們 住 在 巴 塞 隆 拿 時 , 香 港 的 工 作 人 不 會 叫 這 條 街 的 西 班 牙 名 , 儘 管 叫 它 為 花 街 , 其 實 是 沒 有 流 鶯 的 。
花 街 上 遊 客 最 多 了 , 每 一 個 到 這 城 市 的 人 一 定 在 這  徘 徊 過 , 和 流 浪 藝 人 拍 張 照 片 , 給 幾 塊 錢 歐 羅 。 從 前 在 地 上 臨 摹 名 畫 的 居 多 , 當 今 已 被 扮 銅 像 的 人 佔 領 , 一 個 個 身 上 塗  銅 綠 色 , 一 動 也 不 動 , 等 你 走 過 , 發 出 叫 聲 , 或 抱  嚇 你 , 已 不 是 太 有 藝 術 性 了 。
花 街 一 角 , 是 聖 荷 西 菜 市 場 , 走 累 了 , 買 個 水 果 和 喝 瓶 啤 酒 解 渴 , 等 於 把 九 龍 城 街 市 搬 到 銅 鑼 灣 中 , 是 別 處 找 不 到 的 。

蔡瀾

http://www1.appledaily.atnext.co ... d=256&col_id=25

頂,前幾日唔記得post...
發表於 2006-2-23 19:28:10 | 顯示全部樓層
原帖由 橙色力量 於 2006-2-23  05:25 PM 發表
這 次 去 了 「 聖 家 堂 」 , 沒 遇 到 老 朋 友 外 尾 , 有 點 失 望 , 只 留 張 字 條 給 他 。
原 設 計 圖 的 十 二 管 巨 塔 , 也 只 完 成 了 八 管 , 塔 頭 的 顏 色 繽 紛 , 比 我 以 前 看 的  ...

_,係巴塞隆納同行人士唔想入 Gaudi 坐公寓 不過蔡瀾好明顯無去 Parque de Gaudi 高迪公園 (流星花園 2 大量取景)

La Rambla 有好多冒牌巴卡球衣 不過假期日子舖頭收兩點, 要買水請早 唔係好似我行到累要 Euro 1.5 買 1.5L 水 支水我巴塞隆納飲到德國飲到倫敦飲到香港
 樓主| 發表於 2006-2-23 22:19:45 | 顯示全部樓層
聽講la sagrada familia附近有好多吉卜賽人
詐 底 話你件衫有雀屎
話幫你清潔下
乘機老笠
發表於 2006-2-23 23:04:44 | 顯示全部樓層
原帖由 SamiHyyyyyyyia 於 2006-2-23  10:19 PM 發表
聽講la sagrada familia附近有好多吉卜賽人
詐 底 話你件衫有雀屎
話幫你清潔下
乘機老笠

好在無, 剩係係馬德里 Puerta de Sol 比人開背囊, 好在開到個格無擺野

放心, 個 D賊遠不如祖國的專業
發表於 2006-2-23 23:07:28 | 顯示全部樓層
忘記一提, Puerta de Sol 附近見到老番 DVD 地壇, 有原罪犯同無間道 DVD, 拿起一看, 盒面寫, 只有西班牙文配音

係巴士睇 Transportter, 舒淇都係西班牙文配音, 甚至僅有兩句普通話對白都係從西班牙配音員以西班牙文口音講出
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 會員申請

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|HKCM

GMT+8, 2022-12-5 02:09 , Processed in 0.030117 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表